ย 

๐Š๐š๐ฉ๐ข๐ญ๐š๐ง ๐Š๐ž๐ฅ๐ข๐ง๐  ๐“๐จ๐ฆ๐› ๐š๐ญ ๐‰๐š๐ฅ๐š๐ง ๐Š๐š๐ฆ๐ฉ๐ฎ๐ง๐  ๐Š๐จ๐ฅ๐š๐ฆ

Popularly known as Kapitan Keling, Cauder Mohuddeen (alias Kaider Madeen) is the founder of the Kapitan Keling mosque at Jalan Masjid Kapitan Keling (formerly known as Pitt Street).

The early Indian settlers of Penang were called Chulias and they settled in an area between Pitt Street and Chulia Street. At that time, one Cauder Mohuddeen was the headman of the Indian Muslims and he was the designated Kapitan of the Chulias. [1]

Upon his death in 1834, he was laid to rest at Kampung Kolam, George Town. The tomb is officially known as Makam Ma'Amah, or Ma'Amah Mausoleum, in honour of Aminah, Cauder Mydin Merican's third wife, who was also known as Ma'Amah. [2]

___________________________________________________________

Lebih dikenali sebagai Kapitan Keling, Cauder Mohuddeen (juga Kaider Madeen) ialah pengasas Masjid Kapitan Keling di Jalan Masjid Kapitan Keling (dahulunya Lebuh Pitt).

Penghijrah bangsa India pada ketika itu dikenali sebagai Chulia dan mereka menetap di kawasan di antara Lebuh Pitt dan Lebuh Chulia. Pada masa itu, Cauder Mohuddeen merupakan ketua golongan India Muslim dan dilantik sebagai Kapitan orang-orang Chulia (Kapitan Keling).

Beliau meninggal dunia pada tahun 1834 dan dikebumikan di Kampung Kolam. Makam Kapitan Keling secara rasmi dikenali sebagai Makam Ma'Amah, atau Makam Ma'Amah, sebagai penghormatan buat Aminah, isteri ketiga Cauder Mydin Merican, yang juga dikenal sebagai Ma'Amah.

photo credit/kredit foto: Tiger Tatt Location/Lokasi: Jalan Kampung Kolam GPS: 5.41625, 100.33630

Sources/sumber:

[1] Historical Personalities of Penang (no ISBN number) [2] https://www.penang-traveltips.com/kapitan-keling-tomb.htm39 views0 comments

Recent Posts

See All
ย